top of page
  • Forfatters billedeJacob Andersen

Tryghed i arbejdslivet nu og i fremtiden

Opdateret: 7. nov. 2023


... er titlen på en meget omtalt rapport, som TrygFonden udsendte i marts 2023.

I rapporten angiver op imod halvdelen af arbejdsstyrken, at de har helbredsproblemer, der helt eller delvis skyldes nuværende eller tidligere arbejde. Omtrent hver tredje forudser, at de på længere sigt kan brænde ud eller blive fysisk og/eller psykisk nedslidt på grund af den måde, deres arbejde er lagt til rette. Truslen om at gå ned med stress ligger på et lignende niveau, og alvoren understreges af den store andel, der oplyser, at de har været langtidssyge af stress.

Der er med andre ord alvorlige og udbredte problemer at tage fat på i arbejdsmiljøet, arbejdspladsernes organisation og arbejdslivets indpasning i livet i det hele taget. Resultaterne giver også anledning til at overveje, om problemerne kunne afhjælpes væsentligt mere effektivt end nu. Nye er de som bekendt ikke.


Det er samtidig et centralt resultat i undersøgelsen, at flertallet faktisk er meget glade for deres arbejde, og det er vigtigt: Når de er tilfredse med jobbet, er de typisk også tilfredse med tilværelsen i almindelighed. Det er også kun de færreste, der er direkte utilfredse med den indflydelse, de har på deres arbejdsliv, og kun et lille mindretal er utrygge ved deres kolleger og chefer eller deres plads i arbejdspladsens fællesskab. Trods problemer er det med andre ord i høj grad lykkedes arbejdspladserne at tilpasse sig til medarbejdernes ønsker – og omvendt.

Dansk Kommunikation har ledet projektet og forfattet teksten. Analysen er foretaget i samspil med professor Jørgen Goul Andersen og projektchef Sophie Danneris og forskningschef Anders Hede, TrygFonden.


Rapporten kan downloades her og bestilles gratis hos TrygFonden:


21 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Σχόλια


bottom of page