top of page
COLOURBOX4732554.jpg

Interaktion

Dansk Kommunikation udvikler værktøjer til læring og vidensdeling. Vi vil gerne introducere unge og andre mennesker til samfundets og verdens store fælles udfordringer. Helst på en måde, så de kan se løsninger, som de selv kan blive en del af. Nøgleordet er interaktion.

Vi bruger vores viden om sproglig og visuel kommunikation og om tilrettelæggelsen af processer, der engagerer deltagerne stadig dybere. Samtidig udvikler vi nye IT-baserede vidensværktøjer, der understøtter undervisning og anden videndeling.

Bl.a. har Dansk Kommunikation udviklet Demokratiskolen som på én gang er et undervisningsforløb for folkeskolens ældste klasser og en mulighed for at påvirke lokalsamfundet. Demokratiskolen drives i dag af Foreningen for Demokratiskolen.

Dansk Kommunikation er også i spidsen for et internationalt partnerskab under Erasmus+ programmet, der skal lære millioner af unge europæere, hvordan EU fungerer.  Projektet rulles ud i Danmark, Holland og Tyskland senest i 2020.

bottom of page